Izrada računa iz predujma prema ponudi

Predujam (odnosno račun sa oznakom predujam) se radi iz ponude na standardni način kao i do sada.

Iz ponude se direktno može izraditi novi račun pomoću funkcije Kreiraj račun. Kreiranjem računa na taj način ponuda se automatski označava kao prihvaćena.

Na novom izlaznom računu potrebno je odabrati oznaku Predujam te promijeniti željene podatke. Ako želite unijeti samo iznos predujma bez stavaka potrebno je obrisati sve stavke te dodati jednu defaultnu stavku npr. Predujam za proizvode/usluge te željeni iznos.

Račun se iz predujma radi na način da se na pregledu računa, na retku željenog predujma odabere desni klik mišem čime se otvara padajuća lista sa mogućnostima koje se mogu napraviti.

U padajućoj listi se za predujam može napraviti Novi po predračunu čime se preuzimaju svi podaci sa predujma i na temelju toga se izradi R1 račun.

Izrađeni račun iz predujma preuzima sve podatke iz predujma kao što su način plaćanja, stavke, iznosi...

 

 

Kako bi dodali željene stavke navedene na ponudi možete izbrisati te odabrati novu funkciju koja se prikazuje u ovom slučaju a to je Preuzmi stavke (preuzmi stavke sa ponude). Odabirom ove funkcije ne brišu se postojeće stavke na računu već se dodaju stavke sa vezane ponude.