Izrađena mobilna aplikacija softCRM TimeSheet za evidenciju radnog vremena terenskih djelatnika

Aplikacija omogućava evidenciju radnog vremena djelatnika koji rade terenski te su zbog toga često izvan matičnog poduzeća i ureda. Instalacijom softCRM TimeSheet-a moguće je napraviti evidenciju dolaska (prijavu) i odlaska (odjavu) djelatnika u svakom trenutku i na bilo kojoj lokaciji gdje se trenutno nalazi djelatnik.

softCRM TimeSheet može se preuzeti na Google play trgovini i besplatno instalirati na Vaš android uređaj.

Postoji nekoliko preduvjeta za korištenje softCRM TimeSheet aplikacije, glavni preduvjeti su android uređaj (mobitel ili tablet), korisnički račun u online softCRM aplikaciji, pristup internetu, definirane ovlasti te uključeno učitavanje lokacije mobilnog uređaja.

Očitavanje lokacije uređaja (gps ili preko Wi-Fi/mobilnih mreža) koristi se radi provjere terenski djelatnika, kako nebi došlo do prijevara. Uređaj koji djelatnik koristi (njegov IMEI) za prijavu i odjavu mora najprije odobriti netko nadređen, odnosno djelatnik može koristiti samo uređaje koji su odobreni kroz online aplikaciju.

 

 

Prilikom promijene statusa – dolaska (prijave) ili odlaska (odjave) potrebno je odabrati razlog zbog čega se mijenja status. Mogući razlozi za promijenu statusa su početak radnog vremena, kraj radnog vremena, početak pauze, završetak pauze, odlazak na servis, povratak sa servisa... Razlozi promijene statusa se mogu dodati i promijeniti u online aplikaciji softCRM, od djelatnika koji za to imaju ovlasti.

Uz odabir razloga moguće je upisati i napomenu, ukratko što se radilo ili zbog čega se djelatnik nalazi na prijavljenoj lokaciji.

 

Registracijom dolazaka (prijava) i odlazaka (odjava) u mobilnoj aplikaciji svi podaci se bilježe i zapisuju u online aplikaciji gdje se isti mogu i provjeriti. Prije svake prijave i odjave djelatnika potrebno je učitati lokaciju na kojoj se nalazi te definirati razlog promijene statusa. Uz navedeno opcijonalno se može upisati i napomena.

 

U online aplikaciji moguće je otvoriti bilo koji zapis na kojem je vidljiva točna adresa lokacije i napomena ako je unesena. Lokacije se mogu pregledati i na karti koja se otvara na alatnoj traci.