Potpuna evidencija ulaznih računa

U sustavu softCRM omogućili smo kreiranje ulaznog računa na osobu. Kako bi imali potpunu evidenciju troškova, sada se ulazni računi uz tvrtku mogu kreirati i na pojedinu osobu koja nije vezana ni za jednu tvrtku. Uz osobu dodali smo gumb kojim se mogu provjeriti svi podaci vezani za tu osobu.

Dorađen je pregled elemenata tako da kada otvorite pojedini element sa liste prilikom spremanja podataka ili zatvaranja tog prozora, pregled ostaje na tom dijelu liste gdje su se radile promjene, ne vraća na vrh liste.

 

Dodan pregled i mogućnost dodavanja događaja na mjesečnom kalendaru te na pregledu projekata zajedno sa ostalim obavezama.

 

Na tabelarnog pregledu obaveza dodan podsjetnik nezavršenih projekata.