Povezivanje komunikacije i događaja

Kako bi što lakše pratili događaje vezane za tvrtku omogućili smo odabir više tvrtki za jedan događaj. Odabir više tvrtki olakšava stvar kada se npr. ide a službeni put u kojem se posjeti nekoliko kupaca/klijenata. Na taj način ne morate za svaku tvrtku kreirati poseban događaj već možete jednim događajem uključiti sve tvrtke.

Sve što je dogovoreno na događaju ili bilješke, podsjetnik koje želite evidentirati u aplikaciji softCRM sada možete na novoj kartici komunikacija. Kreiranjem komunikacije otvara se standardni prozor za unos komunikacije u kojoj možete unijeti kratki rezime komunikacije te istovremeno i planirati buduću komunikaciju.

 

 

Osim dodavanje nove komunikacije na događaj je moguće povezati i već postojeću komunikaciju.

Na komunikaciji smo dodali napredan filter pomoću kojeg možete pretražiti i grupirati komunikaciju prema željenim kriterijima.

Uz navedene promjene na događajima dodali smo mogućnost odabira obaveza na tjednom kalendaru. Odabir obaveza se radi na isti način kako je to već ranije bilo složeno kod mjesečnog kalendara. U padajućem izborniku možete odabrati (potvrditi kvačicom) sve obaveze koje želite vidjeti na svom tjednom kalendaru i koje su Vam bitne. Naravno, i ovdje aplikacija vodi računa o grupama ovlasti tako da svaki djelatnik može vidjeti i po potrebi uključiti i isključit samo one oabveze za koje ima pravo.