Projekti za fizičke osobe

Omogućili smo vezu između osobe i projekta. Sada se projekt može kreirati i na fizičku osobu (klijenta, kupca) a ne samo na pravnu osobu (tvrtku).

Pojedini poslovni subjekti su izuzeti iz obveze plaćanja poreza pa je potrebno prilagoditi i izlazni račun tome. U SoftCRM aplikaciji je ovo omogućeno na način da se u naprednom pregledu računa odabere opcija Račun bez poreza. Na taj način se na računu ne prikazuje porez iako su proizvodi koji se nalaze na računu uneseni u aplikaciju sa PDV-om.

 

Unaprijeđen je modul Događaji na način da se na koracima prikazuje broj zadataka kreiranih iz koraka, te se može i otvoriti lista tih zadataka.