Slanje poruka (mailova) kupcima

Dodali smo novu kategoriju poruke kupcima koja omogućava slanje mailova tvrtkama i osobama iz adresara aplikacije. Prilikom kreiranja nove poruke kupcima moguće je odabrati tvrtku i/ili osobu pomoću naprednog filtera.

Napredan filter omogućava odabir primatelja prema različitim kriterijima čime se postiže velika fleksibilnost, pa tako npr. možete odabrati sve tvrtke iz Zagreba, sve osobe koje spadaju u kategoriju potencijalni kupac proizvoda XY i slično.

Uz standardne primaoce aplikacija omogućava i unos skrivenih primaoca, premda se i prilikom odabira većeg broja primaoca mail šalje isključivo jednom primaocu (određena tvrtka neće vidjeti kome je sve poslan taj isti mail).

 

 

Prilikom slanja poruke kupcima moguće je automatsko kreiranje komunikacije kako bi imali potpunu evidenciju svih dogovora sa korisnicima. Osim kreiranja komunikacije moguće je definirati i buduću komunikaciju na način da definirate kada ju je potrebno odraditi, tko je mora odraditi (koji djelatnik) te što je potrebno odraditi, npr. provjeriti ako su dobili mail sa ponudom...

Treća kartica na porukama kupcima odnosi se na sadržaj maila gdje upisujete predmet tog maila te sadržaj koji želite.

Uz tekstualni mail moguće je poslati i privitke svih formata koje dodajete na kartici dokumenti. Mail možete i dodatno kategorizirati.

Kada ste izradili mail moguće je isti spremiti, poslati ili kopirati.