Unaprijeđena evidencija dolazaka i odlazaka djelatnika te povezivanje sa šihtericom

Izmijenili smo princip rada postojeće evidencije dolazaka i odlazaka kako bi informacija o radnom vremenu djelatnika bila što ažurnija i točnija.

Sada je evidenciju dolazaka i odlazaka djelatnika moguće raditi pomoću mobilne aplikacije softCRM TimeSheet, desktop aplikacije za kartičnu evidenciju radnog vremena te online aplikacije softCRM. Omogućavanjem evidencije na nekoliko načina obuhvaćeni su svi mogući scenariji u poduzeću i različiti profili radnih mjesta.

Aplikacija radi po principu da se svi uneseni razlozi mogu odabrati i kao dolazak (prijava) i kao odlazak (odjava). Ako se odabere razlog odjave isti kao što je bio i prethodni za prijavu tada se evidentira samo odjava. Ako se za sljedeći razlog odabere različiti od prethodnog tada se automatizmom najprije napravi odjava iz prethodnog statusa i prijava sa novim razlogom.

 

 

Pregled svih trenutnih prijava i odjava djelatnika može se pratiti na posebnom ekranu te na taj način u svakom trenutku možete vidjeti koliko je trenutno prijavljeno djelatnika u pojedinom odjelu, koliko je djelatnika na terenu, koji su razlozi prijave i odlaska iz ureda.

Evidencija dolazaka i odlazaka povezana je sa šihtericom (evidencijom radnog vremena) te se na taj način podaci ne moraju višestruko unositi i prepisivati.