Pitanje: Da li postoji dugoročni ugovor najma aplikacije softCRM?

Odgovor: Da, postoji višegodišnji ugovor najma aplikacije softCRM prema dogovoru, kada se na postojeće cijene i popuste daju još i dodatni popusti.