Pitanje: Može li se mijenjati broj korisnika?

Odgovor: Da, broj korisnika se može mijenjati.