Pitanje: Mogu li ipak aplikaciju imati na svojem serveru?

Odgovor: Da.

U iznimnim slučajevima, kada želite da aplikaciju i podatke imate unutar Vaše tvrtke, nudimo mogućnost najma aplikacije softCRM i servera. U tom slučaju u Vašu tvrtku postavljamo server sa svim potrebnim komponentama po sistemu ključ u ruke.