Pitanje: Na kojim se jezicima može koristiti aplikacija softCRM?

Odgovor: Aplikacija softCRM može se koristiti na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. No, ukoliko ni jedan navedeni jezik nije Vaš jezik, postoji mogućnost prevođenja aplikacije na željeni jezik.