Pitanje: Trebam li vezu na internet?

Odgovor: Da.

Za korištenje softCRM aplikacije potrebna je veza na internet.
Time se eliminira dodatna investicija u hardware (server računalo, mrežna oprema i slično) i software (serverski operativni sustav, baza podataka), a postiže se i visoki stupanj sigurnosti podataka (nema potrebe za antivirusnom zaštitom podataka, backup informacija).

Osim toga, omogućen je i pristup aplikaciji softCRM s udaljenih lokacija korisnicima / djelatnicima koji nisu u uredu.