Pitanje: Mogu li se kreirati podsjetnici?

Odgovor: Da, unutar sustava postoji mogućnost kreiranja podsjetnika.

softCRM omogućava Vam da kreirate različite podsjetnike sebi ili članovima svog tima kako biste bili sigurni da se neće zaboraviti niti na jednu obvezu ili zadatak.